Tillbaka till nyhetslista
27 Jun 2014

Ändring av avtalsvillkor från 1 oktober 2014

Ändring av avtalsvillkor från 1 oktober 2014

I produkterna Fiber Villa och Fiber Småföretags produktspecifikation respektive produktbilaga är smärre korrigeringar gjorda. Produkten Skanova Service har kompletterats med att servicepaket erbjuds för produkten Fiber Lägenhet Mellan.

Fiber Villa

Den uppdaterade produktspecifikationen, version 2.0, gäller från 1 oktober 2014.

Fiber Småföretag

Den uppdaterade produktbilagan, version 2.0, gäller från 1 oktober 2014.

Skanova Service

I den uppdaterade produktbilagan och prislistan framgår nu att samtliga servicepaket erbjuds för produkten Fiber Lägenhet Mellan.

Den uppdaterade produktbilagan och prislistan, båda i version 2.0, gäller från 1 oktober 2014.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på www.skanova.se, Produkter & Nät/ Avtal & Dokument, se under fliken Avtal för respektive produkt.