Tillbaka till nyhetslista
17 Dec 2014

Ändring av avtalsvillkor från 1 april 2015

Ändring av avtalsvillkor från 1 april 2015

Skanova Expressleverans kommer erbjudas för produkten Skanova Operatörstrunk. För Skanova Inplacering kommer högre temperaturer i teknikutrymmen kunna förekomma. I avtalen för Skanova Fiber 2009 och Skanova Operatörstrunk är mindre justeringar gjorda. I Allmänna villkor har tiden för att reklamera en leverans utökas från 10 arbetsdagar till 30 kalenderdagar.

Skanova Expressleverans och Skanova Operatörstrunk

Produkten Skanova Operatörstrunk har kompletterats med möjligheten att beställa tilläggsprodukten Skanova Expressleverans.

Den uppdaterade produktbilagan, version 4.0, gäller från 1 april 2015, men redan från 1 januari 2015 kommer det vara möjligt att beställa en expressleverans av Skanova Operatörstrunk.

Produktspecifikationen för Skanova Operatörstrunk, version 3.0, som gäller från 1 april 2015, har omarbetats både vad gäller texter och bilder.

Skanova Inplacering 

Produktspecifikation har ändrats avseende tillåten temperaturintervall som anpassats i enlighet med genomfört samråd (samrådstid 2014-06-25 - 2014-08-31).

Produktspecifikationen för Skanova Inplacering, version 3.0, gäller från 1 april 2015. 

Skanova Fiber 2009

I Produktspecifikationen, version L, har tillkommit en kompletterande bild av Operatörsnodanslutning (ONA) samt information om flytt av funktionaliteten i Sök Anslutningspunkt till Kartsök, vilket gäller från 1 april 2015.

Allmänna villkor

I Allmänna villkor har punkt 7.8 och 7.9 har ändrats till att en levererad produkt kan reklameras inom 30 kalenderdagar istället för inom 10 arbetsdagar. Den uppdaterade Allmänna villkor, version 9.0, gäller från 1 april 2015.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på sidan Avtal & dokument, se under fliken Avtal för respektive produkt.