Tillbaka till nyhetslista
10 Apr 2013

Uppdaterade villkor för Fiber Villa m.fl. produkter

Uppdaterade villkor för Fiber Villa m.fl. produkter

Från den 11 april är vår produkt Fiber Villa förbättrad vilket vi meddelat i nyhetsbrevet från den 4 april 2013. Ändringarna medför nedan uppdaterade villkor i våra avtal.

Avtalsändringar inom Fiber Villa

De nya villkoren för Fiber Villa anges i ny produktbilaga version 8.0, produktspecifikation version 7.0 och prislista version 7.0.

Avtalsändringar inom Skanova Expressleverans

Produktbilagan, version 7.0, har kompletterats med Fiber Villa. 

Avtalsändringar inom Skanova Service

Prislistan, version 7.0, har kompletterats med Fiber Villa.

De nya avtalsdokumenten gäller från och med 15 juli, du hittar dem på www.skanova.se, sida Avtal & dokument. Välj respektive produkt i rullisten och klicka sedan på Avtal. De nya funktionerna kan dock användas omedelbart.

Avtalsändringar inom Skanova Adressök

Sökverktyget Adressök utökas att också visa information om fibernätet för produkten Fiber Villa.  Från den 15 juli 2013 kommer Skanova Adressök att ingå i Skanovas Referenserbjudande som finns att läsa om på skanova.se under Produkter & Nät. Ny produktbilaga Skanova Adressök hittar du nu under Avtal & Dokument, välj Adressök och Avtal.

Uppsägning av Adressök under produktavtalet

Eftersom Skanova Adressök i fortsättningen kommer att säljas under Skanovas Referenserbjudande, kommer Skanovas Adressök att utgå ur produktavtalet. Den del av produktavtalet som omfattar Skanova Adressök kommer därför att sägas upp - med stöd av Produktavtalets Allmänna villkor punkt 22.1.1. 
 

Ladda hem Avtalsbrevet i pdf nedan.