Tillbaka till nyhetslista
27 Jun 2013

TeliaSonera och Skanova förvärvar ytterligare ett stadsnät

TeliaSonera och Skanova förvärvar ytterligare ett stadsnät

Förvärvet innebär att koncernen satsar stora resurser på att bygga ut befintligt fibernät för villor, underlättar tillgången av fiberaccesser för företag, privata fastighetsägare och satsar på kommunens byalag.

Därutöver bygger TeliaSonera offensivt ut 4G-nätet i Lindesberg till en täckning som motsvarar dagens GSM-nät.  Förvärvet innebär att Skanova ansvarar för den fortsatta förvaltningen och för att utveckla, driva och underhålla ett öppet och operatörsneutralt nät.

I dialog och samverkan med Lindesbergs kommun kommer stadsnätet att vidareutvecklas med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer i TeliaSoneras pressrelease