Tillbaka till nyhetslista
31 May 2013

Svenska Stadsnät AB förvärvar Nynäs Stadsnät AB

Svenska Stadsnät AB förvärvar Nynäs Stadsnät AB

Den 1 juni tar Svenska Stadsnät AB över Nynäs Stadsnät AB. Affären innebär att Svenska Stadsnät AB som ny ägare ansvarar för att utveckla, driva och underhålla nätet. I dialog och samverkan med Nynäshamns kommun kommer stadsnätet att vidareutvecklas med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

- Vi är glada att vi har fått förtroendet att genomföra den här överenskommelsen med Nynäs Stadsnät AB. De har byggt upp stadnätet från start och etablerat det på ett föredömligt vis i nära dialog med kommunen och marknadens intressenter. Nynäs Stadsnät AB, dess ledning och personal, har fått upp bredbandsfrågan på agendan och därmed skapat en viktig plattform för att med kraft driva stadsnätet framåt, säger Ove Alm, ordförande för Svenska Stadsnät AB.

- Det här känns riktigt bra. Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernätet. Med TeliaSonera och dess bolag Svenska Stadsnät AB som ny ägare får vi det som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad - finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Svenska Stadsnät AB har lång erfarenhet av att äga och drivna öppna stadsnät. De är duktiga på lokal förankring och kommer att ta vara på de relationer som vi byggt upp. Jag önskar den nya ägaren lycka till i deras arbete, säger Claes Johansson, ordförande för Nynäs Stadsnät AB.

Svenska Stadsnät AB är ett eget bolag inom TeliaSonera koncernen vars operativa styrning sker via TeliaSonera Skanova Access AB. Svenska Stadsnät AB förvärvar samtliga aktier i Nynäs Stadsnät AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till kommuner, företag och hushåll. Köpeskillingen är inte offentlig.

Nynäs Stadsnät ABs försäljning uppgick till 4,1 miljoner kronor för helåret 2012. Företaget med 4 anställda har idag verksamhet i Nynäshamns kommun. Nynäs Stadsnät AB kommer även fortsättningsvis att vara ett eget bolag och arbeta lokalt i Nynäshamn.

Svenska Stadsnät AB tar över den operationella kontrollen av verksamheten, samt konsoliderar Nynäs Stadsnät ABs resultat i sina räkenskaper. Verksamheten kommer initialt att fortlöpa på samma sätt som tidigare. Över tid kommer formerna att utvärderas och vidareutvecklas för att ge största nytta för kunderna. Den nuvarande ledningen kommer att fortsätta utveckla bolagets affärskoncept.

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se