Tillbaka till nyhetslista
28 Oct 2013

Stormläget

Stormläget

Uppdaterat: Stormen Simone har slagit till med full kraft över vissa delar av landet med störst påverkan i norra Skåne, Blekinge, Halland och södra Småland.

För närvarande fokuserar Skanova på att skapa en överblick av situationen. Kontakter med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har tagits för att initiera röjningsarbeten i aktuella drabbade områden. Skanovas insatsstyrka med tekniker har även förflyttats till de aktuella områdena och sedan tidigare har bemanningen i kundingångar förstärkts.

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app ”Skanova Skadeanmälan”, appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play. Alternativt mejla Skanova Samhällsingång

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt)

Se även SMHIs webbsida för fortlöpande information om vädret.