Tillbaka till nyhetslista
9 Oct 2013

Stor del av trafiken nu i gång efter tunnelbrand i Stockholm city

Stor del av trafiken nu i gång efter tunnelbrand i Stockholm city

En stor del av trafiken som berördes av driftstörningen i samband med branden i Fortums tunnel i Stockholm den 24 september är nu återställd och i drift igen.

Skanovas reparationsarbete bedrivs dygnet runt av ett stort antal tekniker. I och med att Skanova nu har fått tillträde av Fortum  till skadeplatsen i tunneln har reparationsarbetet av de kablar som finns i tunneln kunnat inledas. Våra kunder kommer därmed successivt att kopplas tillbaka in på nätet.

Omgående efter branden kopplades all trafik i Skanovas fibernät om.

Källa: Skanova Kommunikation