Tillbaka till nyhetslista
3 Oct 2013

Stor del av trafiken är nu i gång efter tunnelbranden i Stockholm city

Stor del av trafiken är nu i gång efter tunnelbranden i Stockholm city

En stor del av den trafik som berördes av driftsavbrottet i samband med branden i Fortums tunnel i Stockholm den 24 september är nu återställd och i drift igen.

Idag, torsdag 3 oktober, kommer Skanova att få tillträde till själva skadeplatsen i Fortums tunnel för att göra en bedömning av skadorna och påbörja arbetet med att återställa de permanenta kablarna. Reparationsarbetet kommer att bedrivas dygnet runt för att så fort som möjligt kunna dirigera om den omkopplade trafiken tillbaka i det permanenta nätet.