Tillbaka till nyhetslista
27 Nov 2013

Status stormläget Hilde

Status stormläget Hilde
Borgafjall-Storjola efter stormen Hilde november 2013.

Uppdaterad 27 november: Skanova har nu en bra bild av skadorna på telenätet. Både från överflygningar med helikopter och från våra entreprenörer som är ute och arbetar med röjning och reparationer.

De område som är värst drabbat av stormen -  med av skador på telenätet som följd - är norra Jämtland och Västerbottens inland. Skanova har i de berörda områdena, utöver förstärkning med tekniker från andra delar av landet, även tagit hjälp av personal för skogs-röjningsarbeten. Återuppbyggnaden av nätet pågår nu, men försvåras av hårt väder med inslag av blötsnö och hårda vindar i området.

Utifrån skadornas stora omfattning har Skanova förlängt sina felavhjälpnings- och leveranstiderna i delar av  berörda områdena. Beträffande nyleveranser av kopparbaserade produkter har Skanova förlängt leveranstider i de berörda stormområdena. Mer information finns på sidan Nätinformation

Rapportera gärna in nätskador

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till Skanova Samhällsingång: samhallsingang@skanova.se.

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt)

Artikel ursprungligen publicerad 17 november 2013.