Tillbaka till nyhetslista
6 Feb 2013

Skanovas Fiber till fler-seminarium med Eva Hamilton och fiberhjältar från kommuner och byalag

Skanovas Fiber till fler-seminarium med Eva Hamilton och fiberhjältar från kommuner och byalag

Vi är på väg in i fibervärlden. Kommunerna är nyckelspelarna för att få ut mer fiber i Sverige och Skanova märker av ett ökat tryck från kommunerna.

Intresset är stort och Skanova satsar på att bli kommunernas val av samarbetspartner för utbyggnaden av fiber.

Skanova sätter fokus på fortsatt utveckling av fibernät och nyttan som tjänster baserade på höghastighetsbredband ger. Skanova bjöd för tredje året i rad in till sitt Fiber till fler-seminarium med deltagare från kommunerna, operatörer, PTS och andra intresseorganisationer. Närmare 150 deltagare fanns på plats på Fotografiska museet där Skanovas VD Ove Alm inledde och hälsade välkommen till det årets upplaga av Fiber till Fler. Efter en kort inledning om fiberutvecklingen generellt i Sverige samt Skanovas affärsidé och strategi framåt bjöds deltagarna på ett program som fokuserade på fiber som möjliggörare för spännande tjänster inom en rad områden. Temat var ” En dag med fiber”

Bland talarna märktes bland annat:

Facebooks etablering i Luleå – etableringen som alla ville ha

Anders Granberg på The Node Pole berättade om bakgrunden till hur Luleå positionerade sig som det självklara valet för Facebook när de skulle välja etablering av serverhallar för sin trafik i norra Europa. Att fibernätet redan fanns på plats var en tungt vägande faktor för det slutliga avgörandet. Detta innebär fördubblad internetkapacitet till och från Sverige och en ny industriera för den norra regionen och för Sverige. Dessutom många kringföretag och industrier runt Luleå säger Anders Granberg.

Bredband åt alla i Sigtuna kommun

Sigtuna är en kommun med stor inflyttning, många pendlare och ett stort antal logistikföretag. En sak som är viktig är att kunna jobba hemifrån. Kommunen beslöt förra året att alla kommuninnevånare ska ha möjlighet att ansluta sig och få bredband. Målet för Sigtuna kommun är högre än regeringens mål. Vägen dit har bland annat gått via tillsättning av bredbandssamordnare, översyn av avtal och att underlätta att ge tillstånd till grävning samt att stötta byalagen aktivt, berättar Petra Dahlberg-Öhman, it-utvecklingschef.

Arabisk vår för vårdinformation

Inom vården stärks patientmakten mer och mer. I vårdsektorn ligger man i teknikens framkant vad det gäller teknisk utrustning men man har en utmaning i att tillgängliggöra vårdinformationen. Landstingen investerar 7,9 miljarder/år i it-stöd. Sverige är världsledande på digitalisering av vårddata. Exempel på digitaliserad information som räddar liv är när röntgenbilder svensk nattetid kan analyseras i Australien. Nästa år lanseras Hälsokontot där man enkelt får tillgång till sin läkarjournal digitalt.

Tv-tittarna styr efterfrågan på fiber

Webb och tv flyter ihop menar Eva Hamilton, vd på SVT. En fördel med det är att man kan se fördjupande material, tex undersökningar på webben. På så sätt kan materialet bli mer intressant och användbart än exempelvis en snabb notis i en nyhetssändning. Detta har vänt upp och ned på sättet att planera tablåer – nu kör SVT först program på webben och sen blir det tv. ”När du vill-tv” eller s.k on demand är på frammarch. Som exempel sågs julkalendern av i sitt 2 miljoner tittare på den vanliga tv-tiden men 0,5 miljon såg episoden efteråt via play. En förklaring till framgången med ”när du vill-tv” är att det är en enkel tjänst. En annan förklaring är den öppenhet som präglar internet, den har varit viktig för framväxten.
Behovet av ökad bandbredd ökar snabbt och enligt Eva Hamilton behöver man satsa på tillgängligheten till höghastighetstjänster och fiberutbyggnad i de områden där det är möjligt.

Årets fiberhjältar

Ytterligare en höjdpunkt på Fiber till fler-seminariet var Skanovas utdelning av pris till Årets Fiberhjältar. I kategorierna Årets Fiberkommun gavs pris till Mölndals Stad och Bäcks Installation AB fick pris som Årets Fiberföretag.