Tillbaka till nyhetslista
10 Dec 2013

Skanova inleder reparationsarbete i stormområden

Skanova inleder reparationsarbete i stormområden

Uppdaterat 10 december: Status för reparationsarbetet i samband med stormen Sven.

Skanova har förstärkt de stormdrabbade områdena med ett stort antal tekniker – primärt Hallandskusten, från Göteborg och söder ut till Helsingborg, samt ett stråk tvärs över landet mellan Helsingborg och Karlskrona.  Även Skanovas ínsatsstyrka, Skanova Support, har förflyttats från övriga landet till dessa områden. Sedan tidigare har bemanningen i kundingångar förstärkts.

Till följd av det rådande läget ber vi alla våra kunder vara restriktiva med eskaleringar under de kommande dagarna. Skanova lägger förnärvarande en omfattande del av sina resurser på att åtgärda stormen Svens konsekvenser.

Enligt prognos ska alla driftstörningar som orsakats av kabelbrott vara åtgärdade i slutet av nästa vecka – dvs den 20 december. Skanova har förlängda servicetider inom berörda områden.

Rapportera gärna in nätskador

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till Skanova Samhällsingång: samhallsingang@skanova.se.

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt

Artikel ursprungligen publicerad 6 december  2013.