Tillbaka till nyhetslista
20 Aug 2013

Skanova bygger ut fibernät i Bräcke kommun

Skanova bygger ut fibernät i Bräcke kommun

Skanova har tecknat avtal med Bräcke kommun om att bygga ut fibernätet i kommunen. Avtalet innebär att Skanova bygger ut fibernät till kommunala hyresfastigheter och befintligt fibernät för villor, underlättar tillgången av fiberaccesser för företag, privata fastighetsägare och satsar på fiberföreningar i kommunen.

Skanova kommer även att ta över kommunens förvaltningsnät och ansluta de kommunala verksamheter som i dagsläget inte har fiber.

Enligt den samarbetsmodell som TeliaSonera utarbetat med kommunerna ansvarar Skanova inom TeliaSonera för den fortsatta förvaltningen och ansvaret för att utveckla, driva och underhålla Bräcke kommuns fibernät. I dialog och samverkan med Bräcke kommun kommer fiberutbyggnaden för kommunens invånare och verksamheter att vidareutvecklas med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Bräcke kommuns mål är att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s 2015.

– Bräcke har satt ett tufft mål för sin bredbandsutbyggnad som bygger på Regeringens digitala agenda för 2020.  Vi är glada att TeliaSonera och Skanova har fått förtroendet att genomföra Bräckes digitala mål. Skanova har landets största öppna nät på infrastruktur -nivå och vi satsar starkt på att tillsammans med kommunerna hitta samarbetsformer med Skanova som en finansiellt långsiktig samarbetspartner med gedigen kunskap och erfarenhet i att bygga och drifta nät, säger Ove Alm, vd Skanova.

– Det här känns riktigt bra. Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernätet. Med TeliaSonera och Skanova som ny ägare får vi det som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad - finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Skanova har lång erfarenhet av att äga och drivna öppna nät. De är duktiga på lokal förankring och kommer att ta vara på de relationer som vi byggt upp. Jag önskar den nya ägaren lycka till i deras arbete, säger Sven-Åke Draxten, kommunalråd Bräcke kommun.


För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71