Tillbaka till nyhetslista
13 Dec 2013

Skador på telenätet efter stormen Ivar

Skador på telenätet efter stormen Ivar
Att vara kabeltekniker kräver verklig precision.

Uppdaterad 19 dec: Stormen Ivar är den allvarligaste av de fyra stormar som drabbat Sverige under de senaste åtta veckorna. Skadorna efter stormen är mycket omfattande och bedöms som värre än exempelvis ”Dagmar” för drygt 2 år sedan med omfattande skador i främst mellersta och norra Sverige.

Stormen Ivar har framför allt berört södra Jämtland och södra Västernorrlands län med stora skador på Skanovas teleledningar. Skanova har hitills fokuserat  reparationsarbetet på att återställa transportnätskablar som försörjer telestationer och mobilsiter. Vår målsättning är att alla transportnätskablar skall vara åtgärdade senast under kommande helg.

När det gäller accessnätet (enskilda kundfel)  är det i nuläget svårt att lämna en exakt tidplan. Skanova har förlängda servicetider i berörda områden med mellan 5 och 20 arbetsdagar. Detta innebär att de stormrelaterade felen  kommer att vara  åtgärdade  tidigast i mitten av januari. Även Skanovas leveranstider är förlängda i området.
 
Skanova har just nu över 80 extra tekniker i området. Efter jul och nyårshelgen kommer vi förstärka med ytterligare tekniker, då vi har avslutat reparationsarbetet I de övriga stormdrabbade områdena i Sverige. Att reparationsarbetet tar så lång tid beror naturligtvis på de mycket  omfattande skadorna på teleledningarna. Flera kabelbrott på en och samma kabel är vanligt förekommande, telestolpar har knäckts och ett stort antal s.k ledningsgator måste röjas från nedfallna träd. Sammanfattningsvis är detta ett reparationsarbete som är mycket komplicerat och som dessutom utförs  under svåra  arbetsförhållanden i snö, blåst och kyla.

Till följd av det rådande läget ber vi alla våra kunder vara restriktiva med eskaleringar under de kommande dagarna. Skanova lägger för närvarande en omfattande del av sina resurser på att åtgärda stormens konsekvenser. I skadeområdena är felavhjälpningstider förlängda med upp till tio dagar. Det innebär även att Skanova kommer att göra en nedprioritering av nyleveranser av koppar i de berörda områdena för att fokusera på felavhjälpning. För mer information om nyleveranser kontakta Skanova Leveranscenter: leveranscenter@skanova.se. 

Rapportera gärna in nätskador

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till Skanova Samhällsingång: samhallsingang@skanova.se.

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt)

Artikeln är ursprungligen publicerad 13 december 2013