Tillbaka till nyhetslista
22 Nov 2013

Schaktuppehåll under julhandeln

Schaktuppehåll under julhandeln

Under julhandeln är det uppehåll i schaktarbeten i Gamla stan, Stockholm och i de centrala delarna av Göteborg och Malmö.

Vi kommer inte att utföra några planerade grävningar i Gamla Stan, Stockholm, i Göteborgs innerstad. I Malmö gäller schaktningsförbud från 13 december.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta Skanova Kundservice.