Tillbaka till nyhetslista
10 Jun 2013

Samråd avseende nya teknikskåp avsedda för VDSL-tjänster

Samråd avseende nya teknikskåp avsedda för VDSL-tjänster

Aktuella ändringar i nätet berör teknikskåp för VDSL-tjänster vid kopplingsskåp och samråd pågår till och med den 10 juli 2013.

Teknikskåpen kommer att anslutas med fiber från närmaste telestation. I teknikskåpet kan du som är operatör beställa Samlokalisering, etablera din egen utrustning och hyra Kopparaccesser av Skanova till dina slutkunder. Kostnaden för att bygga teknikskåpet kommer fördelas mellan de operatörer som anmält intresse och ingått avtal om att etablera sig i teknikskåpet.

Beställning under samrådstid t o m 10 juli 2013

Operatör som önskar beställa plats för Samlokalisering i teknikskåp ska anmäla sitt intresse inom samrådstiden. Ange vilket eller vilka teknikskåp som din anmälan avser. Samrådet pågår fram till den 10 juli 2013. 

Beställning efter samrådstid

Har du inte anmält intresse av Samlokalisering under ovan samrådstid, kan du givetvis beställa Samlokalisering vid ett senare tillfälle. Skulle teknikskåpet behöva byggas ut för att bereda plats för din Samlokalisering, kan du göra en förfrågan om utbyggnad enligt de normala rutinerna. 

Aktuella skåp för samråd:

Stations-område
 

Kopp-
lings-skåp

Skåpadress
 
 

 

Kommun
 
 

Påarp
 

C001

EKEBERGAV LOKVÄGSOMRÅDE GÅNGSTIG       Helsingborg
 
Påarp
 
C002
 
SENAPSG BÅRSLÖV VÄNDPLATSEN    
Helsingborg
 
Påarp
C003
AGRONOMG 2  
Helsingborg
Påarp
C004
MÖRARPSV-MÅLAREG  
Helsingborg
Påarp
C005
VID GAMLA AT-STN BÅRSLÖV  
Helsingborg
Påarp
 
C006
 
NYVÅNGSV 7A KV NYCKEL I SLITTSLUCKA 7A   
Helsingborg
 
Påarp
C009
ANEMONG 16  
Helsingborg
Påarp
C010
MISTELG 26  
Helsingborg
Påarp
C011
FLYBJÄRSV 170  
Helsingborg
Påarp
C012
SALVIAG-RAUSVÄGEN  
Helsingborg
Påarp
C014
FYRHÖGAG  BÅRSLÖV  
Helsingborg
         

När du är inloggad finns mer information på webbsidan
Produkter & Nät / Ändringar & arbeten i Skanovas nät / Teknikskåp Kopparaccess