Tillbaka till nyhetslista
8 Nov 2013

Reparationsarbetet i en slutfas efter stormen Simone

Reparationsarbetet i en slutfas efter stormen Simone
Stormskador efter höststormen Simone

Uppdaterad 8 november: Skanovas tekniker kommer att jobba hela helgen med att återställa så stor del som möjligt av de kabelskador som inträffade i samband med stormen.

Reparationsarbetet med att återställa Skanovas nät efter stormskadorna går nu in i en slutfas. Det geografiska området har kunnat koncentreras och begränsas till Växjö – Karlskrona i Kronobergs och  Blekinge län. I övriga områden är det mesta av reparationsarbetet genomfört och Skanova har där numera normala servicetider.

Skanovas 270 tekniker kommer att arbeta hela den kommande helgen med att återställa så stor del som möjligt av de kabelskador som återstår i området. Prognosen för närvarande indikerar att den mesta trafiken ska kunna vara återställd inom en vecka.

För mer detaljerad information om serviceläget se vår dagligen uppdaterade information.

Rapportera gärna in nätskador

Skadad teleutrustning kan rapporteras in via Skanovas app ”Skanova Skadeanmälan”. Appen laddas ner gratis på iTunes App Store och Google Play, alternativt mejla till Skanova Samhällsingång.

Vid akuta ärenden - vid skador på teleutrustning – ring 020-50 50 00 (dygnet runt)

Följ även uppdaterad information på www.skanova.se
 

Artikel ursprungligen publicerad 2013-10-29