Tillbaka till nyhetslista
26 Sep 2013

Reparation har inletts efter tunnelbrand och omkoppling av trafiken fortsätter

Reparation har inletts efter tunnelbrand och omkoppling av trafiken fortsätter

Artikel uppdaterad: Under torsdagen 3 oktober kommer Skanova få tillträde till Fortums tunnlar för att påbörja reparationsarbetet av den kabelsträckning som skadades vid tisdagens brand.

Reparationsarbetet kommer att bedrivas dygnet runt i treskift  - allt för att trafiken ska vara uppe och återställd så snart som möjligt. Kunderna kommer successivt att kopplas upp igen  - de första kunderna kommer att få tillbaka sina tjänster redan under fredagen.  Omkoppling av prioriterade accesser inleddes redan under onsdagen i samråd med Skanovas kunder. Det gäller bland annat s.k. samhällskritiska funktioner.

 
 Källa: Inger Gunterberg, Skanova Kommunikation