Tillbaka till nyhetslista
31 Oct 2013

Pressrelease: Svenska Stadsnät AB storsatsar och påbörjar utbyggnaden av den fasta infrastrukturen i Nynäshamn

Pressrelease: Svenska Stadsnät AB storsatsar och påbörjar utbyggnaden av den fasta infrastrukturen i Nynäshamn

Svenska Stadsnät förvärvade Nynäshamns Stadsnät AB den 1 juni i år. Nu tar vi första spadtaget i realiseringen av utbyggnadsplanerna för Nynäshamns fibernät. I ett första steg kommer de privatägda flerfamiljs-fastigheterna i Nynäshamns tätort kopplas upp och erbjudas en anslutning till det öppna stadsnätet.

Erbjudandet innebär att både företag och hushåll kommer att kunna välja de innehållstjänster man vill köpa från ett stort utbud av tjänsteleverantörer.

I dialog och samverkan med Nynäshamns kommun har Svenska Stadsnät vidareutvecklat utbyggnadsplanerna för kommunens infrastruktur för höghastighetsnät med visionen om den Digitala agendan – att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Skanova är Sveriges största nätägare och genom sin egen och TeliaSonera-koncernens övriga infrastruktur kombinerat med denna satsning kan maximal nytta och effektivitet åstadkommas till nytta för Nynäshamns kommun.

Svenska Stadsnät AB är ett eget bolag inom TeliaSonera koncernen vars operativa styrning sker via TeliaSonera Skanova Access AB. Den 1 juni i år förvärvade Svenska Stadsnät AB samtliga aktier i Nynäs stadsnät AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till kommuner, företag och hushåll.

– Det är roligt att få vara med på Nynäshamns resa mot bredbandsmålet. Det finns ett starkt lokalt intresse här och det är viktigt när vi satsar, förklarar Mats Devert, vd Svenska Stadsnät. Genom att nu tillhöra en större organisation gör vi det möjligt för Nynäshamns kommun att ligga i framkant för att nå de lokala såväl som de nationella bredbandsmålen, betonar Gustav Fagerlind, vd Svenska Stadsnät Nynäshamn.

För mer information:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se