Tillbaka till nyhetslista
13 Dec 2013

Pressmeddelande: Svenska Stadsnät Nynäshamn AB utökar fibersatsningen i Nynäshamn

Pressmeddelande: Svenska Stadsnät Nynäshamn AB utökar fibersatsningen i Nynäshamn

Svenska Stadsnät Nynäshamn AB och Nynäshamn kommun har tecknat ett samverkansavtal om fibersatsning för kommunen i syfte att gemensamt nå regeringens bredbandsmål 2020.

– Det här är ett viktigt samarbete för Nynäshamns framtid. Hög nätkapacitet och bredbandspenetration är viktiga delar för vår infrastruktur i en tid då allt mer kommunikation sker digitalt. TeliaSonera och Svenska Stadsnät är två starka och långsiktiga samarbetspartners i vårt mål att bli Sveriges första Gig City, säger Anna Ljungdell kommunstyrelsens ordförande.

– Genom detta samarbete kan alla tekniska möjligheter användas för att säkerställa att alla invånare i kommunen, oavsett var man bor, kan få tillgång till bra bredbandsuppkoppling, säger Daniel Adborn, ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Avtalet innebär att Svenska Stadsnät Nynäshamn AB som ett öppet och konkurrensneutralt nät kommer bygga ut infrastrukturen till kommunens olika orter. Moderbolaget Skanova är Sveriges största nätägare och genom sin egen och TeliaSonera-koncernens övriga infrastruktur kombinerat med denna satsning kan maximal nytta och effektivitet åstadkommas till nytta för Nynäshamns kommun.

– Detta innebär att vi tar ett helhetsgrepp kring bredbandsmålen som omfattar både företag och hushåll och tar höjd för framtiden i utbyggnadsplanerna, förklarar Mats Devert, vd Svenska Stadsnät.

– Som första konkreta åtgärd kommer vi påbörja utbyggnaden med fiber till Rappsta och Kalvö industriområden samt för butikslokaler i Nynäshamns centrum. Vidare kommer förberedelser för Norviks djuphamn att göras genom förstärkning av nätet, betonar Gustav Fagerlind, vd Svenska Stadsnät Nynäshamn.

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, informationschef på Skanova, 070-637 27 71

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se