Tillbaka till nyhetslista
5 Apr 2013

Nya koder införs i SCC- gränssnittet

Nya koder införs i SCC- gränssnittet

Skanova Customer Client (SCC) webgränssnittet för felanmälan.

Skanova kommer från den 9 april automatisera delar av felanalysen av kopparaccesser. För att det ska vara möjligt inför vi fyra nya koder (se nedan) som du hittar i SCC under rubrik ”Specifikation av beställning”

Vi inför även nya koder vid val av servicereklamation.

Användningen av koderna möjliggör att vi snabbare kan åtgärda de fel som anmäls i SCC.  Du kommer att se förändringen fr o m 9 april.

Koder vid felanmälan:

SK410 - Låg synkvärde upp- eller nedströms, xDSL
SK411 - Konstant stoppfel xDSL (Ej synk)
SK412 - Tappar synk, xDSL
SK413 - Störningar / bitfel, xDSL

Koder vid reklamation

SK410R - Låg synkvärde upp- eller nedströms, xDSL
SK411R - Konstant stoppfel xDSL (Ej synk)
SK412R- Tappar synk, xDSL
SK413R- Störningar / bitfel, xDSL