Tillbaka till nyhetslista
27 May 2013

Ny DNA- märkning av kopparnäten skall minska avbrott till följd av stöld

Ny DNA- märkning av kopparnäten skall minska avbrott till följd av stöld
Mindre avbrott i kopparnätet med DNA-märkning

Avbrott i nätet till följd av stöld av kopparkabel har ökat lavinartat de senaste åren. Något som blivit ett allt större problem för alla som är beroende av kopparnätet för telefoni och datatjänster. För att minimera avbrott och säkra en hög kvalitet i näten testar nu Skanova, ägare av Sveriges största telenät, en ny teknik. Med flytande DNA-märks kablarna för att möjliggöra identifiering.

Stölder av koppar har under de senaste åren ökat i omfattning och börjar bli ett märkbart problem. Bara under 2012 stals nästan 18.000 meter kopparkabel och hittills i år är den siffran redan uppe i 6000 meter kabel. Det innebär påtagliga driftsavbrott. Oftast är det luftledningar eller provisorium i väntan på permanenta kablar som ska grävas ned som försvinner.

– Med den nya DNA-tekniken hoppas vi kunna undvika de driftsavbrott som stölderna innebär, förklarar Ingemar Petersson, ansvarig för Skanovas Driftenhet.  Förutom driftstörningar innebär stölderna stora kostnader. Pengar som annars skulle återinvesteras i näten.

DNA-tekniken bygger på flytande märksatser som penslas på kabeln. Skanova har ett unikt DNA som lätt kan spåras. Polisen har tillgång till Skanovas DNA i en databas via leverantören av SmartWater.

– Idag satsar Skanova på att bygga ut fibernätet över hela Sverige. Eftersom fiberkablar inte innehåller metall är de inte stöldbegärliga och innebär därför inte samma problem med stöld.

DNA-tekniken för koppar testas för närvarande även av bl.a. Svenska Kyrkan och Vattenfall.

För mer information kontakta:

Inger Gunterberg, Kommunikationschef Skanova
08-504 542 17

Skanova är ett bolag inom TeliaSonera-koncernen. Företaget erbjuder Sveriges största öppna fiber- och kopparnät och står för en stor del av landets fiberutbyggnad. Skanovas nät täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Läs mer på www.skanova.se