Tillbaka till nyhetslista
4 Apr 2013

Nu gör vi det enklare att beställa Fiber Villa

Nu gör vi det enklare att beställa Fiber Villa

Skanova äger och driver Sveriges största öppna nät och tillhandahåller fiber, koppar och etableringsprodukter med nationell täckning till operatörer på den svenska marknaden. Den snabba utvecklingen av nya avancerade tjänster och tekniska lösningar ställer hela tiden nya krav på kommunikation och större tillgänglighetskrav på nätet. Det krävs stora resurser att hålla ett rikstäckande nät kontinuerligt uppgraderat. De resurserna har vi. En säkrare och mer långsiktig kvalitetsgaranti för ert kunderbjudande kan ni knappast få.

Den 11 april gör vi det enklare att beställa Fiber Villa genom att du i våra verktyg enkelt får uppgifter om pris och kan söka på adresser där Fiber Villa redan finns installerad. 
Välkommen till informationstillfällen den 12 och 15 april, se mer nedan.

Fiber Villa erbjuds till villor, par- och radhus samt till mindre arbetsställen. I vårt erbjudande ingår en singelfiber mellan tillträdespunkten och kundadressen där avslutning sker i ett fiberuttag. Schakt på tomtmark med grovåterställning ingår i erbjudandet.

När du beställer Fiber Villa:

  • Pris för Fiber Villa inom område där vi byggt nät ser du direkt i Hantera och NetBusiness Connect
  • I Adressök ser du var leverans av Fiber Villa är möjlig


Som tillägg till Fiber Villa kan du även beställa:

  • Installation av mediakonverter
  • Nedgrävning av befintlig luftfiberkabel
  • Med Expressleverans kan vi erbjuda snabbare leverans
     

Installation och leverans av Fiber Villa

Vi levererar Fiber Villa 6-10 arbetsdagar efter beställning, eller enligt fastställda leveransperioder med ett sista beställningsdatum för nästkommande leveransperiod. På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt med nya områden där vi byggt Fiber Villa, samt antalet adresser inom varje område. Läs mer på www.skanova.se. För nyinstallation utgår en engångsavgift och kvartalsavgift.

Välkommen till informationstillfällen

Vill du veta mer om Fiber Villa är du välkommen att delta vid våra informationstillfällen som består av först en generell information som tar ca 30 minuter följt av en fördjupad information om hur du lägger din beställning i  Hantera som tar ca 90 minuter.

Läs mer om Fiber Villa