Tillbaka till nyhetslista
22 Nov 2013

Nu ansluter Skanova till DIO för en effektivare kommunikation

Nu ansluter Skanova till DIO för en effektivare kommunikation

Skanovas planerade arbeten och akuta fel kommer från den 25 november vara tillgängliga i PTS driftinformationssystem DIO.

DIO standardiserar driftinformationen och syftet är att förenkla och effektivisera kommunikationen vid driftstörningar. DIO driftsattes i januari 2013.

Driftinformation från Skanova gällande planerade arbeten och akuta fel som berör era tjänster kommer kunna hämtas från systemet från och med 25 november. Från DIO kan du nu som operatör ta emot önskad driftinformation, via mail, sms och med anslutning av egen systemmiljö.

Nuvarande driftinformation från Skanova via DIS-utskick och planerade arbeten fortsätter på samma sätt som tidigare.

Läs mer om DIO:
diowebb.se och PTS hemsida