Tillbaka till nyhetslista
26 Apr 2013

Information om prisändringar Skanova Kopparaccess

Information om prisändringar Skanova Kopparaccess

PTS har förelagt TeliaSonera att anpassa kvartalsavgifterna för Kopparaccess till LRIC 9.1. Vi har dock avvikande uppfattning om vilka kostnader som ska beaktas och vilka prisnivåer som kan tillämpas. TeliaSonera överklagar därför PTS föreläggande till förvaltningsrätten och begär rättslig prövning av avgifterna.

Skanova anpassar nu priserna enligt PTS föreläggande men förbehåller sig rätten att tilläggsfakturera uppkomna mellanskillnader i avgifterna när den rättsliga prövningen avslutats.

En ny prislista, version 14.0, ersätter prislista version 12.0 och gäller retroaktivt från
1 januari till den 19 mars 2013. Ytterligare en ny prislista, version 15.0, ersätter prislista version 13.0 och gäller retroaktivt från den 20 mars 2013.

Skanovas priserbjudande A på Kopparaccess Hel ledning från telestation ändras inte. Det är oförändrat 159 kr per kvartal.

De nya prislistorna hittar du på www.skanova.se, sida Avtal & dokument. Välj Skanova Kopparaccess i rullisten och klicka sedan på Avtal.

Nya priserna i beställningsgränssnittet

Det kan dröja några dagar innan de nya priserna visas i våra beställningsgränssnitt och i de beställningsbekräftelser du får från oss. Priserna kommer vara justerade retroaktivt från och med 1 januari 2013 i nästkommande ordinarie kvartalsfaktura.