Tillbaka till nyhetslista
20 Dec 2013

Information om prisändringar

Information om prisändringar

Från och med 1 januari 2014 gäller nya prislistor för Skanovas koppar-, fiber och samlokaliseringsprodukter. Prislistorna finns tillgängliga på skanova.se. Priserna följer kostnadsresultatet i LRIC 10.1.

Fiber Villa

Engångsavgiften för inkoppling av Fiber Villa ändras. Uppdaterad prislista gällande från och med 1 januari 2014 har version 10.0. Det medför att prislista med version 9.0, som skulle ha gällt från och med 1 april 2014, ersätts med prislista med version 11.0.

Skanova Kopparaccess

Uppdaterad prislista med bland annat sänkta kvartalsavgifter har version 17.0.

Skanova Samlokalisering

Uppdaterad prislista har version 9.0.

Skanova Anslutning till Kopplingsskåp

Uppdaterad prislista har version 4.0.

Skanova Ledningsdata

Uppdaterat pris framgår av både prislista för Skanova Kopparaccess version 17.0 samt i prislista för Skanova Koppar Punkt till Punkt, version N.

De nya prislistorna hittar du på www.skanova.se, sida Avtal & dokument. Välj respektive produkt i rullisten och klicka sedan på Avtal.

Nya priserna i beställningsgränssnittet

Det kan dröja några dagar innan de nya priserna visas i våra beställningsgränssnitt och i de beställningsbekräftelser du får från oss.