Tillbaka till nyhetslista
6 Feb 2013

Förbättrade funktioner i SCC från och med den 14 februari

Förbättrade funktioner i SCC från och med den 14 februari

Vi inför nu ett flertal nya funktioner i SCC (Skanova Customer Client) vilket både förbättrar och förenklar för dig då du felanmäler din förbindelse via SCC till Skanova.

SCC är vårt webbaserade verktyg som används för att rapportera eventuella fel på den ledning du hyr. Här kan du själv följa ditt ärende, ta fram sammanställningar och få bättre överblick över vårt arbete med att åtgärda dina felanmälningar.

De förbättringar vi nu inför i SCC är bland annat:

  • Möjlighet att reklamera service på din förbindelse.
  • Möjlighet att tidsboka tekniker, t ex efter ett tidigare besök då kund inte var hemma, eller liknade
    situation där tekniker måste in till slutkund för att fullfölja sitt uppdrag.
  • Tydligare plats för kontaktuppgifter.
  • Tydlig sammanställning över dina samtliga ärenden, både pågående och avslutade.
  • Klarrapporter och andra meddelanden finns tillgängliga i realtid, både från Skanova och Skanovas entreprenörer. Detta innebär att vi upphör att klarrapportera manuellt för dig som använder SCC.


Under våren kommer det även finnas möjlighet att mäta förbindelsen i SCC, för att underlättabedömningen för dig om det är ett nätfel eller inte (gäller endast de förbindelser som är lic-anslutna). Sedan en tid tillbaka kan du även se om din förbindelse ingår i ett område med förlängda servicetider.

Om du inte använder SCC idag och vill få tillgång till verktyget, fyller du bara i blanketten längst ned på sidan Kontakt & Support/Felanmälan på www.skanova.se.
Mer information om förbättringarna i SCC ser du i bifogad powerpoint-presentation