Tillbaka till nyhetslista
30 May 2013

Flytt av produkter från Produktavtalet till Referenserbjudandet

Flytt av produkter från Produktavtalet till Referenserbjudandet

För att förenkla avtalshanteringen avser Skanova att flytta över nedanstående produkter från Skanovas Produktavtal till Skanovas Referenserbjudande.

De produkter som nu berörs är:

  • Skanova Adressök
  • Skanova Förbindelsenummersök
  • Skanova Telefonnummersök Express
  • Skanova Kartsök
  • Skanova Expressleverans
  • Skanova Nätanslutning Koppar


Från den 15 juli 2013 kommer Adressök att börja säljas under Skanovas Referenserbjudande. Övriga produkter ovan kommer börja säljas under Skanovas Referenserbjudande från den 1 september 2013.

Skanovas Referenserbjudande finns att läsa om på www.skanova.se under Produkter & Nät.

Eftersom ovanstående produkter i fortsättningen kommer att säljas under Skanovas Referenserbjudande kommer produkterna att utgå ur Produktavtalet. Produktavtalet sägs därför upp till den 1 september 2013 för dessa produkter. 

Vi ber er notera att överföringen av produkterna till Referenserbjudandet inte på något sätt påverkar era möjligheter att i fortsättningen köpa produkterna.

Den här informationen om avtalsändring har också sänts till berörda kunder med rekommenderat brev.