Tillbaka till nyhetslista
4 Sep 2013

Flytt av U/A KC39, Uppsala

Flytt av U/A KC39, Uppsala

Till följd av en exploatering på fastigheten Kungsängen i Uppsala så kommer Skanova att flytta U/A KC39 till ett närliggande kvarter.

Berörda operatörer är informerade. Flytten sker 1 december 2013. Om du har frågor om flytten är du välkommen att kontakta vår Kundservice.