Tillbaka till nyhetslista
25 Sep 2013

Driftsavbrott Stockholm city

Driftsavbrott Stockholm city

Arbetet med att koppla om trafik för prioriterade accesser har inletts.

Som tidigare rapporterat har Skanova driftsavbrott i en kabelsträckning i Stockholm city efter en brand i en av Fortums tunnlar. Branden och eventuella rasrisker innebär att tunneln är stängd och tillträde är förbjudet tills vidare för Skanovas tekniker.

Arbetet med att koppla om trafik för prioriterade accesser påbörjades under eftermiddagen. 
 
I nuläget har Skanova inte någon information om omfattningen av skador på kabelsträckningen då vi ännu inte fått tillträde till tunneln.  Vi återkommer så snart vi har ytterligare information.
 
Källa: Inger Gunterberg, Skanova Kommunikation