Tillbaka till nyhetslista
18 Mar 2013

”Det finns ett stort engagemang och en stor kunskap om hur marknaden för infrastruktur fungerar på Skanova” menar Skanovas kund DGC

”Det finns ett stort engagemang och en stor kunskap om hur marknaden för infrastruktur fungerar på Skanova” menar Skanovas kund DGC

I år fyller Skanova fem år som eget bolag, från 2008 har vi varit ett dotterbolag i TeliaSonerakoncernen. Då passar det bra att blicka tillbaka, samtidigt som vi höjer blicken för att bli ännu bättre. Visionen är att bli dubbelt så bra och dubbelt så stora!

Vi har intervjuat David Giertz som är avtalsansvarig på börsnoterade nätoperatören DGC. Han berättar här om samarbetet med oss.

Hur har det varit att arbeta med Skanova sedan 2008?

- Det har i stort sätt varit bra och det blir hela tiden bättre. Jag upplever att ni har ett engagemang och en vilja att kontinuerligt förbättra er verksamhet.

Vad har varit mindre bra?

- Det som har ställt till störst problem för oss historiskt är leveransförseningar och plötsliga systemförändringar.

Hur ser du på regleringen?

- Det viktigaste för oss i relationen med  Skanova är förstås att vi har en bra dialog. Men för oss och alla andra på marknaden är en fungerande reglering en nödvändighet. Skanova äger  hela infrastrukturen vad det gäller kopparnätet och mycket kanalisation samtidigt som Telia är en konkurrent till oss. Regleringen skapar en trygghet för alla parter.

Vad fungerar bäst?

- Relationen har alltid fungerat bra. Den bygger på ömsesidig respekt. Fiber har också varit allt roligare att arbeta med. Ni har förståelse för vad som fungerar på marknaden. Ni vet hur hela kedjan fungerar ut till slutkund.

Vad kan vi göra bättre?

- För oss på DGC är det viktigt att ni lyckas med era fibermål. Vi uppgraderar nu vårt stamnät för att kunna erbjuda högre kapaciteter till våra kunder. Det är också viktigt att ni lyckas med er försäljning till andra kunder så att ni kan vidareutveckla er infrastruktur.

Varför väljer DGC Skanova som leverantör av infrastuktur?

- Svaret är enkelt. Skanova är en bra leverantör helt enkelt. Ni finns över hela landet, precis som våra kunder. Vi har också en bra dialog, jag upplever att Skanova lyssnar på oss. För oss är det inte bara pris utan även mjuka värden som är betydelsefulla.