Tillbaka till nyhetslista
14 Jun 2013

Beredskap för en eventuell strejk

Beredskap för en eventuell strejk

SEKO har överlämnat ett varsel om stridsåtgärder riktade mot telekombranschen inom vilken TeliaSonera och Skanova ingår.

Varslet kom efter att de centrala avtalsförhandlingarna strandat och det medför att medlare har kopplats in i förhandlingarna.

Påverkan vid eventuell strejk

Om strejken träder i kraft - vilket sker tidigast den 19 juni kl 18.00 kommer det tyvärr att påverka vår service och leveranstider. Skanovas entreprenörer som utför en stor del av Skanovas leveranser och nätunderhåll kommer i motsvarande omfattning att beröras av en eventuell strejk.

Vi sätter stort hopp till att förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen inom Almega och SEKO kommer att resultera i en överenskommelse som båda parter stödjer. Om strejken inträffar kommer de medarbetare på Skanova som inte är uttagna i strejk att göra sitt yttersta för att säkerställa funktionalitet och drift i nätet, samt fokusera på att ge så bra kundservice som möjligt. Om strejken inträffar kommer vi kontinuerligt att uppdatera vår webb skanova.se med relevant information.

Vad gäller senaste status på förhandlingarna hänvisar vi till Almegas och SEKOs hemsidor.