Tillbaka till nyhetslista
12 Dec 2013

Ändring av avtalsvillkor från 1 april 2014

Ändring av avtalsvillkor från 1 april 2014

I produkten Fiber Villa tas reglerna om förtida uppsägning bort och produkten har utökats med nya tilläggstjänster. Anslutningskabel Fiber kommer erbjudas utan kostnad för produkterna Skanova Fiber 2009, Fiber Lägenhet Mellan och Fiber Backhaul.

Fiber Villa

Produktbilaga och prislista har uppdaterats med villkor och priser för nya tilläggstjänster, bland annat för kundanpassad installation av mediakonverter, och i produktbilagan är punkten Förtida uppsägning borttagen. Den uppdaterade produktbilagan, version 11.0, och prislistan, version 9.0, gäller från 1 april 2014.

Skanova Fiber 2009, Fiber Lägenhet Mellan och Fiber Backhaul

Från 1 april 2014 erbjuds Anslutningskabel Fiber utan kostnad i produkterna Skanova Fiber 2009, Fiber Lägenhet och Fiber Backhaul. Respektive produkts produktspecifikation och prislista revideras och gäller från 1 april 2014. Produktbilagan för Skanova Fiber 2009 har kompletterats med punkten 3.2, Villkor för leverans på kundadress. Den uppdaterade produktbilagan, version N, gäller från 1 april 2014.

Skanova Arbifas

I produktbilagan har punkt 3, Beställnings- och leveransrutiner, kompletterats vad gäller installation och arbetsmiljö. I produktspecifikationen har punkt 5, Felavhjälpning i fastighetsnätet, reviderats gällande produktens omfattning. I prislistan har punkt 3, Pris för uppgradering eller ändrad leverans reviderats. Den uppdaterade produktbilagan, version 2.0, prislistan, version 2.0 och produktspecifikationen ver 2.0 gäller från 1 april 2014.

Skanova Expressleverans

I uppdaterad produktbilaga är en felaktig hänvisning borttagen i punkt 5, Priser. Den uppdaterade produktbilagan, version 2.0, gäller från 1 april 2014.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten på www.skanova.se, Produkter & Nät/Avtal & Dokument, se under fliken Avtal för respektive produkt.