Tillbaka till nyhetslista
26 Jun 2013

Ändring av avtalsvillkor för produkterna Fiber Villa och Skanova Kopparaccess

Ändring av avtalsvillkor för produkterna Fiber Villa och Skanova Kopparaccess

Produkten Fiber Villa kompletteras med utökade möjligheter att få mediakonverter installerad och för produkten Skanova Kopparaccess kommer Priserbjudande A Kopparaccess att upphöra.

Fiber Villa

I Fiber Villa produkten utökas möjligheterna vad gäller installation av mediakonverter. Den uppdaterade produktbilagan, ver 9.0, produktspecifikationen, ver 8.0, och prislistan, ver 8.0, gäller från 1 oktober 2013.

Skanova Kopparaccess

Från och med den 1 oktober 2013 är Priserbjudande A Kopparaccess inte längre tillgängligt för nybeställning. Priserbjudandet har erbjudits vid hyra av Hel ledning från telestation på förbindelser som varit passiv minst 90 dagar. Bilaga 8 Priserbjudande A Kopparaccess upphör därför att gälla den 1 oktober 2013. Uppdaterad produktbilaga, ver 7.0, och prislista, ver 16.0, gäller från 1 oktober 2013.

Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten under Produkter & Nät/ Avtal & Dokument.