Tillbaka till nyhetslista
1 Oct 2013

Ändring av avtalsvillkor för produkterna Fiber Villa, Skanova Fiber 2009 och Allmänna villkor

Ändring av avtalsvillkor för produkterna Fiber Villa, Skanova Fiber 2009 och Allmänna villkor

Produkten Fiber Villa har kompletterats med en ny punkt i produktbilagan. I produktbilagan för Skanova Fiber 2009 och i Allmänna villkor har förtydliganden gjorts.

Fiber Villa

Produktbilagan har kompletterats med punkt 8, Hyrestid – Hyresavtal.
Den uppdaterade produktbilagan, version 10.0, gäller från 1 januari 2014.

Skanova Fiber 2009

I produktbilagan är punkt 3 Beställnings- och leveransrutiner justerad, det är nu förtydligat att tillstånd från fastighetsägaren ska tas fram utan kostnad för Skanova. Den uppdaterade produktbilagan, version M, gäller från 1 januari 2014

Allmänna villkor

I Allmänna villkor är punkt 7.4 Leverans ändrad så att det utrymme som Operatören ska tillhandahålla omfattar, förutom Nätanslutningspunkten, sträckan mellan Nätanslutningspunkt och fastighetsgräns. Den uppdaterade Allmänna villkor, version 8.0, gäller från 1 januari 2014. Du hittar de uppdaterade avtalsdokumenten under Produkter & Nät/Avtal & Dokument, se under fliken Avtal för respektive produkt.