Tillbaka till nyhetslista
30 May 2012

Villkoren för vite förbättras

Villkoren för vite förbättras

Efter dialog med våra kunder förbättrar vi villkoren för vite. Taket för vite höjs från en månadsavgift till en kvartalsavgift och den vitesgrundande perioden förkortas från vecka till period om tre arbetsdagar.

Med anledning av detta uppdateras Referenserbjudandets Allmänna villkor punkt 13.
De uppdaterade Allmänna villkoren, version 6.0, kommer att gälla från 1 juli 2012. Du hittar dem redan nu på skanova.se, under Produkt & Nät/ Avtal & Dokument/Avtal.