Tillbaka till nyhetslista
20 Sep 2012

”Vi vill vara kommunernas partner” sa Ove Alm på Terminsstart Telekom

”Vi vill vara kommunernas partner” sa Ove Alm på Terminsstart Telekom

Igår var Skanovas vd en av huvudtalarna på telekombranschens höststart Terminsstart Telekom och han pratade om hur Sverige ska nå regeringens bredbandsmål. Han menar att Skanova är en bra partner för kommunerna för att tillsammans realisera regeringens mål. Regeringens mål är att 90% av landets hushåll och företag ska ha höghastighetsbredband år 2020.

Skanova har investeringsviljan, långsiktigheten, erfarenheten, öppenheten, drift- och underhållsapparaten för att kunna vara en bra partner. Allt vårt fokus är på nät och vi har byggt och drivit nät i över 100 år.

Kommunerna väljer bland leverantörerna på marknaden
På marknaden råder hård konkurrens och det finns aktörer på olika nivåer. Förutsättningarna i kommunerna ser också olika ut. Vägen till målet ser därför olika ut beroende på förutsättningarna.
- Vissa kommuner vill bygga, driva och underhålla själva
- Andra vill ha råd och stöd
- Andra vill att vi eller någon annan aktör går in och bygger
- Andra har byggt och ser fördelar med att sälja till oss
Inför en fiberutbyggnad måste kommunen själva fatta beslut om det är kommunen själv eller en kommersiell aktör som ska göra den satsningen. Genom att välja Skanova som partner, frigörs resurser i kommunen.
Se våra tips till kommunerna

Nu gör vi det lättare för våra kunder att göra affärer med sina kunder
Vår ambition är att göra det så lätt som möjligt för dig som operatör att sälja fibertjänster till dina kunder.
- Bland annat kommer vi ta fram en ny kundportal som gör det lättare att göra förfrågningar och beställningar. Vi har också anställt affärsstöd för att kunna ge bättre service, sa Ove i samband med Terminsstart.