Tillbaka till nyhetslista
14 Sep 2012

Vi förstärker vår försäljningsorganisation

Vi förstärker vår försäljningsorganisation

Vi har i september förstärkt vår försäljningsavdelning med affärsstöd så att våra kundansvariga och vår kundservice kan koncentrera sig på att ge ännu bättre service.

- Våra nya kollegor Linda Saltin och Björn Weideskog ska stödja dialogen med våra kunder och Skanovas andra intressenter inom olika affärsprojekt med såväl produkt-, affärs- och teknikkunskap säger Jerri Waris, försäljningschef Skanova

Skanova står inför ett viktigt uppdrag att fibrera Sverige. Genom att förstärka vår försäljningsavdelning med nya resurser skapar vi möjligheter att på ge service genom att utveckla våra affärer med våra kunder , kommuner, länsstyrelser och byalag.

Linda Saltin och Björn Weideskog har båda bred erfarenhet från försäljning och kundsupport.