Tillbaka till nyhetslista
28 Jun 2012

Utökat användningsområde för Fiber Villa och komplettering avseende vite i Komplement till Skanovas Referenserbjudande

Utökat användningsområde för Fiber Villa och komplettering avseende vite i Komplement till Skanovas Referenserbjudande

Användningsområdet för produkten Fiber Villa utökas till att också gälla anslutning till mindre arbetsställen inom FMO-villa område. Med anledning av detta uppdateras produktbilagan för vår produkt Fiber Villa.

Den uppdaterade produktbilagan, version 7.0, kommer att gälla från
1 oktober 2012.

Dokumentet Komplement till Skanovas Referenserbjudande har uppdaterats med information om vitesutbetalning för hyresavtal som omfattas av regleringen. Det uppdaterade dokumentet, version 6.0, kommer att gälla från 2 juli 2012.


Du hittar de uppdaterade dokumenten på skanova.se, under Produkter & Nät/ Avtal & Dokument.