Tillbaka till nyhetslista
29 Nov 2012

Tjältining utan kostnad för Skanova Fiber 2009

Tjältining utan kostnad för Skanova Fiber 2009

Vi vill möjliggöra leveranser till dina kunder under vinterhalvåret och erbjuder även i år tjältining utan extra kostnad när du beställer Skanova Fiber 2009.

Vi fortsätter med erbjudandet från förra årets pilotprojekt. Tjältiningen ingår i nybeställningar såväl som redan lagda beställningar och gäller per omgående. Erbjudandet gäller där vissa förutsättningar för tjältining finns och gäller tjäle med en begränsad utbredning. Exempel på detta är upptining av mark för att öppna en skarvgrop, tjältina en kortare grävsträcka eller för att tina upp en mindre ispropp i kanalisationen.

Metoder för tjältining

Vi använder olika metoder för att tina den frusna marken, till exempel med hjälp av el, gasol eller kol. Finns det isproppar i kanalisationen som fibern ska ligga i, tinar vi med hjälp av bland annat vatten eller ånga.

Ibland kan vi tyvärr inte att åtgärda problem med tjäle. Det kan vara på grund av krav från markägare, risk för skada på annan infrastruktur eller att kostnaden för tjältiningen är för hög. Då för vi en dialog med dig som beställare om hur vi går vidare, precis som vi gjort tidigare år.

Ladda hem nyhetsbrevet nedan