Tillbaka till nyhetslista
22 Mar 2012

Svenska Stadsnätsföreningen tilldelar Svenska Stadsnät AB pris

Svenska Stadsnätsföreningen tilldelar Svenska Stadsnät AB pris

I början av mars förvärvade TeliaSonera Svenska Stadsnät AB vars verksamhet är inriktad på att sälja fiberkapacitet till kommuner, företag och hushåll. Idag tilldelades Svenska Stadsnät AB utmärkelsen Årets Driftsavdelningen 2011.

Priset delas ut av Svenska Stadsnätsföreningen i samarbete med Absilion. 

- Det är väldigt kul att Svenska Stadsnät AB fått denna utmärkelse. Jag ser det också som ett kvitto på att vi gjort en bra satsning. Ett fungerande nät är ju grunden för hela vår verksamhet. Denna utmärkelse är en viktig kvalitetsstämpel som visar att vi förvärvat ett företag som fungerar effektivt och som driftas väl. Det känns bra, säger Ove Alm, VD på Skanova.

- Jag är stolt över utmärkelsen och över Svenska Stadsnäts tekniker och driftpersonal, de gör ett fantastiskt arbete. Priset visar också att det lönar sig att arbeta medvetet och strategiskt med att ständigt vidareutveckla processerna i driftorganisationen, säger Jimmy Andreasson Svenska Stadsnäts VD
Svenska stadsnät AB har vunnit priset i hård konkurrens med andra.  Juryns motivering lyder: Svenska stadsnät har senaste tiden, men stort engagemang, uppgraderat sina nät med ny teknik.

Lösningen gör det möjligt för verksamheten att förenkla hanteringen av näten, vilket gör det möjligt att sänka driftskostnaderna och att förbättra funktionaliteten. Deras lösning innebär mindre problem, vilket betyder mindre support, vilket i sin tur gagnar kunderna. Vidare har de väl definierade rutiner för störningar och använder ny teknik för kvalitetskontroll och snabb felsökning.
Drivkraften har bland annat varit att uppfylla de grundläggande säkerhetskraven enligt Svenska stadsnätsföreningens rekommendation Secure End-user Connection (SEC).

I juryn för utmärkelsen: Jimmy Persson, Servanet, representerandes SSNf Torbjörn Eklöv, Interlan, förvaltar produkten SEC Marcus Jonsson, Absilion, partner till SSNf för certifiering av säkra nät som uppfyller SEC Frank Bekamp, Maintrac, arbetar med att utbilda stadsnäten i driftsäkerhet.

Jimmy Andreasson, Svenska Stadsnät AB VD, finns tillgänglig för kommentar under dagen.

För mer information:
Camila Buzaglo, pressansvarig 070-545 32 69.

Vi på Skanova erbjuder Sveriges största öppna nät. Vårt fiber- och kopparnät har mycket hög driftsäkerhet, täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Med nätet som bas kan våra kunder sälja exempelvis telefoni, bredband och datakommunikation till företag och privatpersoner. Vi satsar på fiberutbyggnad och vårt mål är att minst 50 % av Sveriges hushåll har fiber år 2014. Skanova är ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen sedan 2008.
Läs mer på www.skanova.se