Tillbaka till nyhetslista
7 Feb 2012

Sunne - Årets Fiberkommun 2012 

Sunne - Årets Fiberkommun 2012 

I dag utsågs Sunne kommun till årets fiberkommun. Skanova delar årligen ut pris till den kommun som utmärkt sig beträffande fiberinfrastruktur eller som har lyckats mycket bra med sin fibersatsning.

Ola Persson, kommunstyrelsens ordförande i Sunne tog emot utmärkelsen av Ove Alm, VD för Skanova.

- Sunne kommun får pris som årets fiberkommun för sina innovativa byalagslösningar - de har gått före genom att göra investeringar för att få ut fibern på landsbygden. Genom att anlägga kanalisation ut till byarna har de fått fart på fiberutbyggnaden. Sunne har hittat en modell som är samhällsekonomiskt lönsam. Det är en innovativ lösning för att få nätägare och operatörer att vilja vara där. En förebild för andra kommuner i landsbygden, säger Ove Alm VD för Skanova.

Ola Persson, kommunstyrelsens ordförande i Sunne kommenterar utmärkelsen:

- Det är fantastiskt roligt att Sunne får det här priset! Framgången bygger på samspelet mellan fiberföreningarna och kommunens tjänstemän. Fiberföreningarna består i många fall av drivande företagare som medverkar till tillväxten. Investeringen i fiber är viktig både för näringslivets möjligheter att utvecklas liksom för våra invånare som vill vara uppkopplade. Idag har Ransbysätter, som är en av våra mindre byar, snabb kontakt med omvärlden via fiber. Det känns riktigt bra,  säger Ola Persson.

Priset delades ut vid Skanovas seminarium ”Fiber till fler”, seminariet syftar till att inspirera och sprida kunskap kring nyttan för Sverige med en väl utbyggd fiberinfrastruktur. 

Sunne 460

Ove Alm vd Skanova, Ola Persson, kommunstyrelsens ordförande, Kristina Lundberg och Erik Larsson, Sunne kommun och Lennart Ekdahl, moderator

För information om prisutdelningen & seminariet:

Camila Buzaglo, 070-545 32 69 pressansvarig på Skanova.

Kontakt Sunne kommun:

Erik Larsson, IT-chef, Sunne 070-573 68 80. Läs mer om Sunne kommuns fibersatsning på: www.sunne.se

Vi på Skanova erbjuder Sveriges största öppna nät
Vårt fiber- och kopparnät har mycket hög driftsäkerhet, täcker hela landet och är tillgängligt för alla teleoperatörer. Med nätet som bas kan våra kunder sälja exempelvis telefoni, bredband och datakommunikation till företag och privatpersoner. Vi satsar på fiberutbyggnad och vårt mål är att minst 50 % av Sveriges hushåll har fiber år 2014.Skanova är ett eget bolag inom TeliaSonera-koncernen sedan 2008.
Läs mer på www.skanova.se