Tillbaka till nyhetslista
6 Nov 2012

Stort fiberintresse i Stockholm har inneburit många schaktarbeten och några leveransförseningar- nu är detta löst

Stort fiberintresse i Stockholm har inneburit många schaktarbeten och några leveransförseningar- nu är detta löst

Under en period har Skanova inte kunnat utföra grävarbeten i Stockholms kommun. Bakgrunden är att den byggmetod vi har använt har inneburit att vi haft många grävarbeten på gång samtidigt, allt för att kunna arbeta på bred front.

Det stora antalet grävarbeten resulterade i att Stockholms stad belade Skanova med grävstopp. De kunder som varit drabbade har fått löpande information från oss om eventuella förseningar i leveranserna.

Kommunen och Skanova har nu kommit överens om att ha veckovisa samordningsmöten. Därmed har kommunen nu gett Skanova dispens för grävarbeten som gäller Skanova Fiber 2009 och arbetet kan nu komma igång igen.

Dispens från grävstopp

Dispensen innebär att Skanova kan ta emot beställningar som vanligt för Skanova Fiber 2009, och att de leveranserna kommer att ske i tid. När det gäller befintliga beställningar räknar vi med att leverera så snart som möjligt nu när grävarbetena har kommit igång igen. Vad gäller leveransdatum för dessa beställningar återkommer vi med den informationen så snart vi haft kontakt med våra entreprenörer.