Tillbaka till nyhetslista
19 Oct 2012

Skanovas fiber gör att folk kan bo och jobba kvar på Ekerö

Skanovas fiber gör att folk kan bo och jobba kvar på Ekerö

För 1,5 år sedan började klagomålen komma in till näringslivskontoret i Ekerö kommun. Uppkopplingen var för långsam och nätet hade inte tillräcklig kapacitet. Om det inte blev bättre, var det många som övervägde att flytta.

På 90-talet lade både Skanova och Stokab kanalisation på Ekerö med hjälp av så kallade Rosengren-pengar. Men sedan stannade arbetet av. I kommunerna runt omkring fungerade bredbandsanslutningen bättre - men på Ekerö som till stor del består av glesbygd - har utvecklingen gått ganska långsamt. 

Stefan Pellén Näringslivschef Ekerö Kommun- På öarna här finns det många småföretagare, hela 3200 stycken. Många vill säkerligen leva, bo och jobba i sin natursköna miljö och de vill slippa pendla den långa vägen in till stan för att jobba säger Stefan Pellén som är näringslivschef i kommunen.

Han tog kontakt med Skanova och fick tillsammans med Jörgen Lindholm, ansvarig för Skanovas infrastruktur i Stockholm, igenom en enklare tillståndshantering.

- Tjänstemännen på Ekerö kommun bistår oss med bland annat information på kommunens webbsida och information till invånare, så att vi snabbare kan få ut fiber till de boende på Ekerö, säger Jörgen Lindholm.

Fiber för till villor, företag och byalag

Fiberutrullningen på Ekerö började till villaområden. Totalt är åtta områden aktuella i nuläget. Två områden blir färdiga 2012 och resten blir klara för fiberanslutning i juni 2013. Vi lägger också fiber för företagen i kommunen. Som hjälp för detta har vi tillsammans tagit fram ”heta-kartan” där deras behovsområden är tydligt utsatta.  Då kan vi prioritera byggandet till exempelvis industriområden.
Jörgen Lindholm Skanova
- De har en journalisthögskola på en av öarna– Kaggeholms folkhögskola – och om inte de får fiber för att hantera bilder, film och kunna öva nyhetssändningar finns risken att de måste lägga ned. Så här är vår fiber mycket viktig, säger Jörgen Lindholm.

Vad det gäller fiber till byalag, kan vi på Skanova hjälpa dem även med detta.