Tillbaka till nyhetslista
24 May 2012

Skanovas beredskap inför sommarens åska

Skanovas beredskap inför sommarens åska

Varje sommar orsakar åskan skador på telenätet, som påverkar telefon- och internetanslutningar.

-  Inför sommaren har Skanova vidtagit ett antal förebyggande åtgärder och har en särskild beredskap för de åskoväder som kan drabba ett semestrande Sverige, säger Kjell Rödin ledare för avdelning Drift vid Skanova.

Skanovas åtgärder och beredskap:
• Skanova förbättrar kontinuerligt åskskyddet kring kopparnätet. Nätet skyddas för direkta åsknedslag genom att åskskydd placeras i kopplingsskåp och kopplingsplintar.

• För att upprätthålla en bra kvalité av analysen av de fel som inkommer under semestermånaderna har Skanova förstärkt analysenheten.

• Skanovas rörliga insatsstyrka. För att säkra telenätet under sommaren har Skanova inrättat en rörlig insatsstyrka med tekniker som snabbt kan sättas in där de behövs som mest, oavsett var i landet felet är. Insatsstyrkan fungerar som en förstärkning när ordinarie entreprenör inte hinner, på grund av t.ex. ett stort tryck orsakat av oväder.

• Snabbare felavhjälpning: Skanova har tagit fram en ny app för smartphones: ”Skanova Skadeanmälan”. Ser du t.ex. en åskskadad telekabel, ta en bild och beskriv det du ser. En länk med skadans position skickas till Skanovas skadereglerare och reparationsprocessen påbörjas.  Vid fel på teletjänster ska man som vanligt kontakta sin operatör.


- Jag vill även tipsa alla om att dra ur tele- och elsladdar om ett  åskoväder är på ingång. Det är ett enkelt sätt att själv göra något förbyggande för att skydda telenätet och den egna utrustningen i hemmet från skador, säger Kjell Rödin.

Kjell Rödin som är ledare för avdelning Drift vid Skanova finns tillgänglig för intervju angående Skanovas beredskap och åtgärder inför sommarens eventuella stormar och åskoväder. Kontakta Camila Buzaglo, pressansvarig, 070-545 32 69.