Tillbaka till nyhetslista
5 Sep 2012

Skanovas åtgärder inför sommaren gav goda resultat

Skanovas åtgärder inför sommaren gav goda resultat

I våras genomförde Skanova ett antal åtgärder för att ha god beredskap inför sommarens åsk- och regnoväder. När vi nu gör en utvärdering för sommaren kan vi se att förberedelserna och framförhållningen gett goda resultat, vilket märks främst genom att vi denna sommar jämfört med förra sommaren varit mer framgångsrika vad gäller felavhjälpningstakten.

 I våras genomförde Skanova ett antal åtgärder för att ha god beredskap inför sommarens åsk- och regnoväder. När vi nu gör en utvärdering för sommaren kan vi se att förberedelserna och framförhållningen gett goda resultat, vilket märks främst genom att vi denna sommar jämfört med förra sommaren varit mer framgångsrika vad gäller felavhjälpningstakten. 

Genom en ny modell för semesterförläggning, som innebar att teknikerna tog ut semester under en annan period än sommaren, hade Skanova de flesta tekniker på plats under den mest kritiska veckan i mitten av sommaren och hög närvaro av tekniker under resten av sommaren.  Resultatet blev att vi hade en hög avverkning på de fel som kom in, samtidigt som vi i jämförelse med tidigare år kunde hålla nere antalet fel som ackumulerades.

Snabbare felavhjälpning med nya insatsstyrkan Insatsstyrkan artikel 5 sept  

Nytt för i år var även Skanovas insatsstyrka: 30 tekniker, placerade i Umeå, Uddevalla, Örebro och Stockholm, som på kort varsel kunde ta sig till områden där de ordinarie teknikerna behövde stöd. På dagliga möten beslutades vart styrkan skulle skickas och den snabbfotade insatsstyrkan kunde omgående finnas på plats. I Norrköping, Jönköping, Västerås/Mälardalen, Örebro, Uppsala, Stockholm/Norrtälje har insatsstyrkan hjälpt den ordinarie entreprenören och resultatet har varit bra – deras insats har haft en positiv effekt på felavhjälpningen.
I vintras lanserade Skanova en ny app ”Skanova Skadeanmälningar”, med hjälp av den går det snabbare att få information om vad det är för skada och exakt var den skett. Idag kan vi se att 13 % av alla skadeanmälningar kommer in via appen, något som är glädjande då denna väg för anmälan gör att reparationsprocessen kommer ingång snabbare.

Nytt arbetssätt för tidsättning

Sommaren 2012 var en regnig och kall sommar och trots omfördelningen av resurser hade vi under en period förlängda servicetider på mellan 2 och 4 dagar i delar av landet. Den 16 juli började vi med en ny process för tidssättning av feluppdrag som innebar att kunden från början får rätt tid för felavhjälpning. Men trots att vi i år haft bättre bemanning av tekniker klarade vi inte att åtgärda alla fel inom de förlängda tiderna. Här krävs att vi fortsätter förbättringsarbetet för att öka precisionen när det gäller att bestämma tidpunkten för då felet åtgärdas vid förlängda servicetider. Samtidigt har våra entreprenörer varit mycket bra på att återkoppla till kunden för att meddela att det blivit försenat, därmed har kunderna sluppit att ringa tillbaka till kundtjänst.

Åskskadade modem byts nu på en gång

En annan förbättring som genomfördes denna sommar var att inrätta en ny rutin där teknikerna har med sig modem. Om felet på plats visade sig ha med kundens egen utrusning att göra kunde teknikern lätt byta ut modemet utan byråkrati.


Sammantaget kan vi konstatera att de insatser som gjordes i våras gav utdelning. Det är uppmuntrande inför det fortsatta arbetet, eftersom en kundupplevelse i världsklass kräver att vi ständigt lär av våra erfarenheter och förändrar och förbättrar där det behövs.