Tillbaka till nyhetslista
15 Mar 2012

Skanova utbildar arbetslösa tekniker tillsammans med entreprenörer, SEKO och Arbetsförmedlingen

Skanova utbildar arbetslösa tekniker tillsammans med entreprenörer, SEKO och Arbetsförmedlingen

Just nu utbildas 53 arbetslösa ungdomar till att bli tekniker inom tele/fiberområdet och de närmsta två åren ska ca 230 ungdomar utbildas. Ungdomarna kommer från hela landet. Det handlar om att nyexaminerade inom ett yrkesområde med överrepresentation fortbildas av Arbetsförmedlingen till en yrkesgren där det saknas kompetens.

Det råder brist på kunniga tekniker, det blev tydligt i samband med vinterns stormar, då reparationstiderna kunde bli långa. Pensionerade tekniker och polska tekniker fick hjälpa till. Skanovas entreprenörer behöver tekniker som kan reparera telekablar, men också som kan jobba med fiberutbyggnaden. För att Sverige ska kunna nå målet om att 90% av landets hushåll ska ha höghastighet bredband 2020 behövs det tekniker med rätt kompentens.

För att råda bot på denna brist på kunniga tekniker har Skanova tillsammans med sina entreprenörer, samt SEKO och arbetsförmedlingen tagit initiativ till en yrkesutbildning för arbetslösa tekniker.

Bakgrund
I en rapport sammanställd av IT & Telekomföretagen inom Almega och Seko, framgår det att cirka 2 400 medarbetare kommer att pensioneras inom branschen den närmaste femårsperioden och kompetenser försvinner från branschen. 

Yrkesutbildningen med ungdomar från hela Sverige
Fram till maj 2012 kommer 53 ungdomar att ha utbildats och därefter gå vidare till arbete hos entreprenörerna. Utbildningsplanering för hösten 2012 är cirka 80 ungdomar och för våren/ sommaren 2013 cirka 100 ungdomar, totalt cirka 230 ungdomar. En utökad utbildningskapacitet, cirka 300 ungdomar fram till sommaren 2013, kan genomföras tillsammans med fler branschföretag som har rekryteringsbehov.

Ove Alm och Marlene intervjuas i Ekot
På pressträffen som ägde rum idag medverkade Ove Alm, tillsammans med arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist, samt Relacom - Håkan Monfors VD, Eltels - Stefan Albertsson, Sverigechef, NTS - Per Bramefelt, regional chef Ericsson, Empower - Håkan Bengtsson, VD och
SEKO, Calle Nilsson.  Även två av de ungdomar som gått utbildningen och som nu arbetar som tekniker var med på pressträffen: Andri Dram och Marlene Lindmark. Marlene intervjuades av Ekot som följde med när hon var ute i fält.

Hör eller läs intervju med Marlene som fått utbildning, samt Skanovas vd Ove Alm i Ekot.