Tillbaka till nyhetslista
29 Mar 2012

Så här får du fiber till företag och flerbostadshus

Så här får du fiber till företag och flerbostadshus

Vi har uppdaterat vår produktinformation med beskrivningar av vad du som operatör behöver tänka på för att få fiber till en kundadress eller till en nod (telestation).

För att få en fiberförbindelse, behövs fiber i en eller flera av dessa varianter:

  • Nod och nod
  • Nod och kundadress
  • Kundadress och kundadress
     

Till telestation eller kund

Vad som behövs kan variera beroende på om du som teleoperatör exempelvis redan är etablerad på noden eller om det finns ett fastighetsnät. För att få fiber på en nod (telestation), erbjuder vi Skanova Fiber 2009 med Inplacering / Samlokalisering och Operatörstrunk. Om du redan är etablerad på noden, behövs kanske bara en operatörstrunk. Läs mer om fiber till nod   

För att få fiber på en kundadress, erbjuder vi Skanova Fiber 2009 och sedan väljer du alternativ för anslutningen: anslutningskabel fiber, eget fastighetsnät,.om det finns, eller Arbifas. Läs mer om fiber till kund 

Många kunder till en site

Operatörsnodanslutning passar bra om det finns många kunder och du vill ha fiber från din site till en kundadress, exempelvis egen utrustning i en datahall. Operatörsnodanslutning gör det möjligt att beställa den billigare produktvarianten kundadress-nod av Skanova Fiber 2009 till alla kunder på siten. Läs mer om operatörsnodanslutning

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta vår Kundservice.