Tillbaka till nyhetslista
23 Feb 2012

Prisändring inom Skanova Kopparaccess

Prisändring inom Skanova Kopparaccess

PTS har förelagt Skanova att sänka kvartalsavgifterna för Skanova Kopparaccess. Vi anpassar nu avgifterna till nivåer enligt PTS krav.

PTS beslut kan komma att överklagas. Det betyder att kvartalsavgifterna kan bli föremål för en rättslig prövning och retroaktiv justering.

Nya prislistor tillgängliga på skanova.se

Avgiftsändringarna medför att vi ger ut nya prislistor för Skanova Kopparaccess enligt följande:

  • Ny prislista version 8.0 ersätter tidigare prislista version 5.0
  • Ny prislista version 9.0 ersätter tidigare prislista version 6.0
  • Ny prislista version 10.0 ersätter tidigare prislista version 7.0


De nya prislistorna hittar du på www.skanova.se, sida Avtal & dokument, välj Skanova Kopparaccess i rullisten och fliken Avtal.

Nya priser i beställningsgränssnittet

Det kan dröja någon dag innan de nya priserna visas i våra beställningsgränssnitt och i de beställningsbekräftelser du får från oss.

Kreditering

Vi kommer att kreditera er den uppkomna mellanskillnaden i fakturerad kvartalsavgiftfrån och med 2012-01-01.
Kvartalsavgiften för Skanova Kopparaccess inom Priserbjudande A, med planerad säljstart den 27 mars, är oförändrad 159 kr.

Ladda hem nyhetsbrevet här nedan