Tillbaka till nyhetslista
16 Feb 2012

Nytt ärendehanteringssystem hos Kundservice

Nytt ärendehanteringssystem hos Kundservice

Våren 2011 startades ett arbete för att ersätta Skanovas nuvarande ärendehanteringssystem. Nu har vi kommit så långt att vi den 12 mars 2012 tar ett nytt system i drift. Systemet skapar bättre förutsättningar för oss att vidareutveckla vår hantering av de ärenden du skickar till Kundservice.

Precis som tidigare får alla ärenden du skickar till oss via e-post unika ärendenummer. Du refererar med fördel till detta nummer vid all kontakt med Kundservice. Det nya ärendenumret har formatet 2-XXXXXXXXX (9 siffror).

Har du öppna ärenden som är insända till oss före den 12 mars kommer de att hanteras i det gamla systemet till dess att ärendet är avslutat.
Skulle vi behöva flytta ditt ärende till det nya systemet kommer du att få information om det, samt en ny e-postbekräftelse och ett nytt ärendenummer.

Det nya ärendehanteringssystemet är ett första steg mot en långsiktig förbättring av vår hantering av dina ärenden. Du kommer att bli informerad löpande om ytterligare förbättringar.

Kontakta oss som vanligt på följande adresser:
kundservice-koppar@skanova.sekundservice-fiber@skanova.se kundservice-inplaceringar@skanova.se delning-koppar@skanova.se kundservice-stationsanpassning@skanova.se skanova-kundservice@skanova.se
Kontaktinformation till Skanovas samtliga kundingångar hittar ni på www.skanova.se.

Ladda hem nyhetsbrevet här nedan.