Tillbaka till nyhetslista
3 Apr 2012

Mot säkrare fiberleveranser vid fiberutbyggnad – en och samma entreprenör för en beställning

Mot säkrare fiberleveranser vid fiberutbyggnad – en och samma entreprenör för en beställning

Som ett led i vårt förbättringsarbete för att öka leveransprecisionen för fiber, inför vi nu ett nytt arbetssätt där vi ger en och samma entreprenör uppdraget för nybyggnation och leverans.

Vid en fiberbeställning där det behövs nätutbyggnad, kommer en och samma entreprenör att svara för nätutbyggnad och leverans.

Fler entreprenörer i varje område

Skillnaden för dig som kund blir att vid leverans av fiber som kräver nätutbyggnad, kommer inte den tidigare geografiska uppdelningen med en utpekad entreprenör i respektive område att gälla. Entreprenör för hela genomförandet kommer att väljas av oss vid varje enskild fiberbeställning.

Övriga fiberleveranser – snabbleveranser som inte kräver nätutbyggnad - sker enligt nuvarande geografiska uppdelning, precis som kopparleveranserna. Se mer information här på vår hemsida.

Kontakta oss för att få information om entreprenören

Det nya arbetssättet kommer att införas stegvis, geografi för geografi - från den 2 april 2012 till 31 december 2012.
Om du behöver veta vilken entreprenör Skanova har valt för just din fiberbeställning så är du välkommen att kontakta vårt Leveranscenter på telefonnummer 0771-81 60 00, val 2.